U prvoj polovini ove godine prodaja kompanije se povećala naspram slabe potražnje

Od početka 2014. godine cijene volframovih sirovina i dalje su padale, situacija na tržištu je u mutnom stanju, bez obzira na domaćem ili inozemnom tržištu, potražnja je vrlo slaba. Čini se da je cijela industrija u hladnoj zimi.

Suočavajući se sa ozbiljnom tržišnom situacijom, kompanija ulaže sve napore kako bi inovirala model prodaje i razvila nove prodajne kanale, a u međuvremenu kompanija isporučuje nove proizvode na tržište kako bi dobila novu priliku i veći udio na tržištu.

U prvoj polovini 2015. godine prodaja glavnih proizvoda ponovo je porasla u odnosu na isti period prošle godine, na osnovu čega je prodaja u 2014. naglo porasla u odnosu na prodaju iz 2013. godine.

Količine prodaje volframovih metalnih prahova i karbidnih prahova dosegle su i više od 200 metričkih tona svakog mjeseca u posljednja tri mjeseca. Prodaja doseže istorijski maksimum. Do kraja juna, količina prodaje je 65,73% od ovogodišnje planirane prodaje, takođe je 27,88% veća od prodaje iz istog perioda prošle godine.

Količina cementiranih karbida za 3,78% je veća od prodaje u istom periodu prošle godine.

Količina prodaje preciznih alata je 51,56% od ovogodišnje planirane prodaje, a za 45,76% veća je od prodaje u istom periodu prošle godine, što je takođe dostigla istorijski maksimum.


Vrijeme objavljivanja: 25. novembar 2020